© Marcin Syska Photography
logo

Polityka Prywatności

1. Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., dalej („RODO”).

2. Postanowienia Ogólne

2.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu www.marcinsyska.pl (dalej „Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika (dalej „Użytkownik”), który korzysta z Serwisu, w tym do osób odwiedzających Serwis, osób zostawiających komentarze.

2.2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest właściciel Serwisu tj. firma Avialab Sp. z o.o., ul. Górna 13/15, 25-415 Kielce, NIP: 657-291-83-05, (dalej „Administrator”). Administrator Serwisu niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

2.3. Administrator informuje, że wszystkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, prawami autorskimi lub i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.4. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

2.5. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

2.6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zadbać o prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki, aby dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były zabezpieczone przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, czy niewłaściwym ich wykorzystaniem.

2.7. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, jest proszony przez Administratora o niekorzystanie z Serwisu.

3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” lub przesyłających wiadomości na adres [email protected] przetwarzane są w celu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika lub przedstawienie na życzenie Użytkownika informacji handlowej. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystane w celu zbierania danych statystycznych, analizy ruchu na stronie oraz profilowania za pomocą Google Analytics oraz Facebook Pixel. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce

3.2.  Podanie przez Użytkownika danych w ramach formularza, o którym mowa w pkt. 3.1. lub przesłanie wiadomości na adres [email protected] jest dobrowolne, ale konieczne dla otrzymania informacji zwrotnej od Administratora.

3.3. W wyniku korzystania z Serwisu przetwarzane będą następujące dane:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres e-mail,
 • Data uroczystości ślubnej,
 • Miejsce uroczystości ślubnej,
 • Adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

3.4. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

3.5 Dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

4.1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

4.2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.

4.3.  Serwis nie bierze odpowiedzialności za treści prezentowane w komentarzach.

5. Prawa Użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać jego dane, może zażądać ich usunięcia.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik może zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli jego zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub dane te są przetwarzane bezpodstawnie; lub Użytkownik nie chce, żeby Administrator je usunął, ponieważ Użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt Użytkownika z Administratorem, w tym w celu skorzystania z przysługujących Użytkownikowi uprawnień, następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected]

6. Informacja o plikach Cookies

6.1.  Serwis korzysta z plików cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego z Serwisu.

6.2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;

6.3. Podmioty wymienione w pkt. 6.2. są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

6.4. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:

 • analizy zachowań Użytkowników w Serwisie – podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zapoznanie się z informacją o zasadach używania plików cookies prezentowaną w Serwisie tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
 • w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności Serwisu,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 6.5. przetwarzane są  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

6.7. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 5), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

6.8. Zapisy pkt. 5 stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.

6.9. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).